Zajedno za bolji Internet!

Uputstvo za djecu:

Zajedno za bolji Internet!

Djeco, pridružite nam se i osvojite vrijedne nagrade!

Šta trebam uraditi?
1) posjetiti web stranicu Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini sigurnodijete.ba i upoznati se sa sigurnim korištenjem Interneta;

2) dana 11. februar/veljača 2020. godine od 09:00 - 19:00 sati posjetiti web stranicu sigurnodijete.ba i registrirati se za kviz;

3) zabilježiti svoj jednistveni kod pristupa kvizu;

4) riješiti kviz pitanja o sigurnom korištenju interneta;

5) osvojiti jednu od vrijednih nagrada!