Svečana predaja maturskih radova

Učenici XXII generacije Prve bošnjačke gimnazije predali su svoje maturske radove na svečanosti upriličenoj u četvrtak 30. januara 2020. godine. Uz potpisivanje rada, zajedničku fotografiju sa mentorima i kolegama iz generacije, uz note našeg soliste, hora i orkestra, te uz neizostavnu lekciju "Mome sinu kao testament" R. Kiplinga, pohranili smo trenutke za dugo sjećanje. Svim našim učenicima i njihovim profesorima čestitamo ovaj prvi korak ka osvajanju maturskog ispita.