MUN PBG na BISMUN-u

Britanska internacionalna škola iz Beograda je u periodu od 21. do 24.11.2019. godine prvi put organizirala konferenciju Model United Nations , skraćenog naziva BISMUN, u prostorijama svoje škole na kojoj su prisustvovali učenici iz različitih škola iz Beograda i šire.

Našu delegaciju činilo je 16 učenika - članova novoosnovanog PBG MUN KLUBA u pratnji profesorice engleskog jezika Dženane Delić Hujdur. Debate su trajale tri dana, a po završetku konferencije predsjedavajući svakog komiteta izabrali su po jednog najboljeg delegata (Best Delegate Award) i jednog ili dva koja su se naročito istakla i doprinijela radu njihovog komiteta (Honourable Mention). Naši učenici su ostvarili izvrstan uspjeh:

Security Council Crisis Committee:

Jasmina Strujic II2 – Best Delegate

Alan Lunja II2 – Honourable Mention

Human Rights Council

Layla Jusko IVa – Honourable Mention

Meliha Balta IV1 – Honourable Mention

General Assembly:

Inan Ešpek I1 – Honourable Mention

Konferencija je imala za cilj obrazovati mlade ljude vještinama pregovaranja i postizanja dogovora pri rješavanju globalnih i međudržavnih problema odgajajući tako novu generaciju diplomata. Prihvativši izazov da se prvi put okušaju u ovom tipu debatiranja, a vrativši se kući sa priznanjima koje dobijaju najbolji među najboljima, naši učenici i učenice nam nisu mogli prirediti bolju čestitku za Dan državnosti. Ponosni smo na sve članove našeg tima, naročito zato što su sami pokrenuli inicijativu za učešće.