Posjeta izložbi o Muhammedu a.s.

U ponedjeljak, 11.11.2019. godine, učenici odjeljenja IIa i IIb posjetili su izložbu o Poslaniku Muhammedu a.s. autora dr. Esmira Halilovića, vanrednog profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Izložba je upriličena u sklopu 15. manifestacije “Dani o Allahovom poslaniku– Selam, ya Resullah” u organizaciji Medžlisa islamske zajednice Sarajevo. Ova multimmedijalna izložba sastoji se od pet dijelova (panoi, makete, eksponati, video sadržaji i virtuelna stvarnost) i svoju tematiku predstavlja na atraktivan, mladim ljudima blizak način. Učenici su imali priliku, kroz interesantno izlaganje vodiča i uz kvalitetan vizuelni prikaz, saznati više o životu Muhammeda a.s. i bitnim događajima iz povijesti islama.