Gospodin Ismir Jusko održao čas samoodbrane

Časovi sporta u četvrtak, 31.10.2019., bili su posebni ne samo po svojoj sadržini, već i po činjenici da ih je držao magistar sporta , majstor karatea 5.dan, majstor jiu jitsu 4.dan i trenutni Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, gospodin Ismir Jusko.

Časovi su se fokusirali na vještine samoodbrane. Akcenat je prvenstveno stavljen na prevenciju. Učenici su dobili smjernice šta raditi kako bi se izbjegla mogućnost napada: kretati se na sigurnim mjestima, izbjegavati mračne dijelove ceste, paziti u koje kafiće izlaziti, pomno pratiti situacije oko sebe, i ono najvažnije - paziti s kim će se družiti. Osim toga, predavač je i objasnio i demonstrirao nekoliko tehnika samoodbrane, koje su i sami učenici imali priliku probati.

Velika je čast bila slušati ovako dobro predavanje gospodina Juske i skrenuti pažnju na važnost edukacije učenika o samoodbrani, koja nam je nažalost u posljednje vrijeme jako potrebna. Gospodin Jusko je na kraju poručio da se nada da će sve ovo ostati samo predavanje i da učenici nikada neće biti prisiljeni stečeno znanje koristiti u praksi.