Motivaciono predavanje alumne Selme Žiga

Naši alumnisti su nam uvijek dragi gosti, posebno kada nas posjete kako bi podijelili svoja iskustva i sadašnjim učenicima prenijeli uspomene na svoje školske dane. Alumna Selma Žiga u ponedjeljak 21.10.2019. održala je motivaciono predavanje za učenike II i IV razreda.

Selma je po završetku Gimnazije 2014. godine upisala studij ekonomije na New York univerzitetu u Šangaju (Kina). Kao primarnu oblast izučavanja na ovom fakultetu Selma je odabrala Biznis i finansije uz izborne predmete Marketing i Interaktivni mediji. Iako je imala poslovne ponude za rad u Kini nakon stjecanja diplome, znanje i vještine koje stekla tokom studija Selma danas primjenjuje u Bosni i Hercegovini. Zaposlena je u kompaniji KPMG BH u Sarajevu i bavi se poslovnim savjetovanjem.

Predavanje u PBG je imalo za cilj motivirati učenike za učenje i rad na sebi kako bi utrli svoj vlastiti put do uspjeha i bili dobri kandidati za fakultete na kojima žele studirati - bilo da se oni nalaze u BiH ili u inostranstvu. Selma je prisutnim učenicima uz prikladne fotografije prikazala i svoj put od školske klupe do studija u internacionalnoj sredini i upoznala učenike sa načinom apliciranja na NYU te kriterijima koji se vrednuju pri upisu na fakultet. Poseban naglasak Selma je stavila na potrebu da svaki učenik već sada prevashodno odredi svoj cilj, a potom da intenzivno čini male i velike korake da ga ostvari.

Nakon odgovaranja na brojna pitanja učenika o životu u Kini, ljudima i kulturi, Selma je podijelila i interesantna iskustva. Nakon što je pohađala matematički smjer u PBG i polagala matematiku na AS i A nivou, na prvoj godini fakulteta mogla je doslovno preskočiti dva nivoa matematike, a da bi se adekvatno spremila za polaganje engleskog jezika na C1 nivou koristila je svoje bilješke iz predmeta AS Level English kojeg je slušala u III razredu gimnazije. Sa profesorima je podijelila i anegdotu da je u Kinu jedne godine ponijela sa sobom i materijale iz filozofije po kojima je radila u srednjoj školi jer joj je upravo ta materija zatrebala za jedno istraživanje. Predavanje je zaključila riječima: „Bitno je da imate cilj koji će da vam bude izvor motivacije i zvijezda vodilja. Tako da i kada naiđu 'teška vremena', svjesni ste šta vam je cilj i zašto vrijedi investirati svoje vrijeme da bi se to nešto postiglo.“