Naše buduće diplomate: Sarajevo Model United Nations

Model United Nations (MUN) je edukativna simulacija konferencije Ujedinjenih Nacija, gdje učesnici kao delegati u određenim komitetima imaju priliku razvijati svoje vještine govorništva i debatiranja, javnog govora, pisanja i istraživanja. Pored toga, simulacija učesnicima nudi unapređenje kritičkog razmišljanja i timskog rada.
I ove godine je u Sarajevu održana ovakva konferencija, u hotelu Hills, u periodu od 26.09. do 29.09. Na konferenciji su učestvovali učenici naše škole, kao i alumnisti koji su trenutno na različitim fakultetima. Učesnici su podijeljeni u tri komiteta: UN Security Council, UN Women i WHO (World Health Organisation), te su shodno tome i naši učenici bili u različitim komitetima. Konferencija im je pružila priliku da se, pored razvijanja različitih sposobnosti, upoznaju sa vršnjacima iz regiona koji imaju slična interesovanja. Također su imali priliku naučiti mnogo toga i od starijih, iskusnijih učesnika, među kojima su mnogi studenti Pravnog fakulteta, Političkih nauka, Diplomatije i Međunarodnih odnosa, ali i drugih srodnih nauka. Pored obaveznih sesija, na konferenciji su organizovane i panel diskusije i radionice, kroz koje su se mladi upoznali sa aktuelnim problemima današnjice sa kojima se upravo oni susreću, te su predstavljena moguća rješenja za te probleme.
Konferencija je učenicima naše škole pružila širu sliku o radu Ujedinjenih Nacija, upoznala ih sa načinima na koji upravo oni kroz omladinski aktivizam mogu dati doprinos u razvoju svoje zajednice, te ih je motivisala za buduće aktivnosti sličnog tipa.

Na ovogodišnjoj konferenciji, naša učenica Asja Čampara se okušala u organizacijskom timu Sarajevo MUN-a, a učenica Iman Korić je dobila priznanje The Best Delegate za najuspješnijeg delegata. Čestitke!