Poziv za podršku inicijativi "Klima bez dima"

Pozivamo sve profesore, koji su u mogućnosti, da sa učenicima planiraju i da nam se pridruže u šetnji podrške inicijativi „Klima bez dima“ , koja zagovara donošenje novih, strožijih zakonskih rješenja u oblasti konzumiranja duhanskih proizvoda, te stvaranja 100% „smoke-free“ okruženja u zatvorenim javnim prostorima, kako bi se zaštitili građani od štetnosti pasivnog pušenja.

Šetnja će se održati 31.05.2019.g., od Katedrale do BBI centra, a tačna satnica će biti objavljena naknadno. Okupljanje bi najvjerovatnije počelo nakon završetka stručnog skupa u Zavodu za javno zdravlje (oko 13.30) i trajalo bi sat i pol.

Ova inicijativa je dio Projekta smanjenja faktora zdravstvenih rizika u Bosni i Hercegovini (BiH) koji podržava Vlada Švicarske, a implementira Svjetska banka u partnerstvu sa entitetskim ministarstvima zdravstva, zavodima za javno zdravstvo i drugim domaćim partnerima.

Ukoliko ste zainteresirani da učestvujete šetnji, molimo da se obratite prof. Voloder-Nadarević za dodatne informacije.

KLUB ZA PROMOCIJU MENTALNOG ZDRAVLJA