Treća godišnja konferencija za nastavnike srednjih škola (ACTS)

Profesori naše gimnazije zajedno s direktoricom Naidom Hota-Muminović i pedagogicom Sabrijom Mehmedović prisustvovali su 24. 4. 2019. godine Trećoj godišnjoj konferenciji za nastavnike srednjih škola koju je organizirao Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology u saradnji s Gimnazijom Sarajevo School of Science and Technology. Konferencija je učesnicima ponudila inspirativna predavanja o potrebi i načinima prilagođavanja odgojno-obrazovnog rada dobu ubrzanog tehnološkog napretka, vremenu koje postavlja nove zahtjeve, ali također nudi i nove načine razvijanja nekih drugačijih vještina i kompetencija, koje će adekvatno odgovoriti izazovima budućnosti.