Historijski čas: Oslobođenje Vlašića

U četvrtak, 25. aprila 2019. godine, general Fikret Ćuskić i brigadir Remzija Šiljak su u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji održali historijski čas o akciji oslobađanja Vlašića.Učenici i uposlenici PBG-a su imali priliku slušati živu historiju – priču o blistavoj pobjedi Armije BiH iz 1995. godine.