Nagradno putovanje u Budvu

Tradicionalno su i ove školske godine za školska postignuća i odnos prema radu putovanjem nagrađena dva odjeljenja . Odjeljenje IV-b je nagrađeno za najbolji ostvareni prosjek, a odjeljenje I-b za najmanji broj izostanaka. Za destinaciju od 28. 3. do 30. 3. 2019. godine je odabran primorski grad u Crnoj Gori. U toku trodnevnog putovanja učenici su u pratnji profesora obišli Budvu, Bar i Kotor, tri prelijepe luke sa bogatim historijskim naslijeđem.