Simulacija suđenja u okviru projekta Mock Trial

Ovako su naši učenici simulirali suđenje u okviru projekta Mock Trial pod pokroviteljstvom Ambasade SAD-a u Sarajevu. Finalna smotra održana je u Konjicu.