Pierre Bennett prvonagrađeni na takmičenju Mladih pijanista

Pierre Bennett, učenik prvog razreda Prve bošnjačke gimnazije, je 3. marta osvojio prvu nagradu na takmičenju klavira u Šapcu u Srbiji.

Pierre je učestvovao na 23. međunarodnom takmičenju "Mladih pijanista" u Šapcu u IV kategoriji (za djecu rođenu 2002. i mlađe). Bio je jedini takmičar iz Sarajeva. Drugi takmičari su bili iz Srbije, iz Hrvatske, iz drugih gradova u Bosni i Hercegovini, iz Norveške i iz Rumunije. Svi ostali takmičari su predstavili muzičke škole. Pierre je predstavio Prvu bošnjačku gimnaziju.

Pierre je svirao savremenu kompoziciju "Penguins" britanskog kompozitora Andrewa Higginsa, Sonatu K333 Wolfganga Amadeusa Mozarta i Rondo Capriccioso Felixa Mendelssohna.

Pierre-ova profesorica u Bosni i Hercegovini je Farida Musanović i u Sloveniji Planinka Jurišić Atić. Pierre se ove godine namjerava takmičiti još u Bosni i Hercegovini u maju. Pozvan je da u aprilu svira na koncertu za djecu u Royal Albert Hall-u u Londonu.