Skrećemo pažnju roditeljima i učenicima

Već tradicionalno organiziramo zajednički roditeljski sastanak za roditelje učenika prvog razreda. Tako smo u srijedu, 20. februara 2019. pozvali prof. dr. Aidu Ramić iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, da kao stručnjak upozna roditelje sa svim mitovima i istinama vezanim za upotrebu duhana i duhanskih proizvoda sa posebnim akcentom na upotrebu nargile. Profesorica Ramić aktivno je uključena u proces donošenja Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je, nakon višestrukih napora stigao u formu Prijedloga u zakonodavnoj proceduri.
Nastojimo potaknuti roditelje da se upoznaju sa svim opasnostima po zdravlje i po životni stil koji su posljedica korištenja duhana i duhanskih prerađevina, te ih osnažiti kada postavljaju granice i očekivanja pred svoju djecu koja prolaze kroz važan formativni period u sazrijevanju.
I ovim putem zahvaljujemo prof. Ramić za izuzetan doprinos našem opredjeljenju da utječemo na dobrobit naših učenika i njihovih porodica. Ljubaznošću dr. Ramić, stavljamo vam na raspolaganje i prezentaciju sa roditeljskog sastanka.