Finalno takmičenje Mock Trial projekta

U organizaciji NCSC (National Center for State Courts) i YIHR BiH učenici PBG-a : Nejla Bakarević, Džejna Sejfić, Dženeta Džananović i Ensar Subašić predvođeni profesorima Amerom Sofradžijom i Kerimom Sušićem su od 2. 2. 2019. do 3. 2. 2019. godine učestvovali na finalnom takmičenju Mock Trial projekta koje je održano u Konjicu. Učenici su bili podijeljeni u dva tima. Pored takmičenja održane su brojne radionice i predavanja o važnosti pravnog poretka i funkcioniranju pravne države. Također, kroz konsultacije sa sudijama, tužiocima i advokatima, učenici su stekli nove vještine i znanja iz oblasti pravnih nauka. Poseban značaj ovog takmičenja se ogleda u stvaranju novih veza između učenika i predstavnika brojnih institucija koje su učestvovavale u implementaciji ovog projekta.