Harun Čovčić nastupio na "Festive Gala Academy Concert"

Harun Čovčić, učenik I-c Prve bošnjačke gimnazije, nastupio je 28. januara 2019. u Domu Oružanih snaga BiH na "Festive Gala Academy Concert" . Koncert na kojem se predstavio Mozartovom Sonatom K332, F-dur, I stav organizovan je povodom 263. rođendana Wolfganga Amadeusa Mozarta. Bila je to prilika za predstavljenje mladih muzičkih talenata iz cijele Bosne i Hercegovine koji su u čast slavnom kompozitoru izvodili njegova djela.

Govoreći o svom nastupu, Harun je istakao: „Bila mi je čast što sam učestvovao na ovoj manifestaciji i što je pored mog imena pisalo ime moje škole - Prva bošnjačka gimnazija“.

Harun je član školskog orkestra i učenik koji je za kratko vrijeme u PBG-u uspio priskrbiti status odgovornog i marljivog gimnazijalca koji afirmiše kulturološke i umjetničke vrijednosti. Pritom je važno napomenuti da je riječ o učeniku koji nema izostanaka s nastave.