Pierre Bennett prvoplasirani na međunarodnom takmičenju „Ivan Rijavec“

Pierre Bennett, učenik prvog razreda PBG-a, je 27. januara osvojio prvu nagradu na takmičenju klavira u Rogaškoj Slatini u Sloveniji.

Pierre je učestvovao na međunarodnom takmičenju "Ivan Rijavec" u kategoriji "Mladi pijanisti B" (za djecu do 15 godina). Bio je jedini takmičar iz Bosne i Hercegovine. Drugi takmičari su bili iz Sloveniji, iz susjednih država, iz Norveške i Kine.

Ivan Rijavec je bio slovenski kompozitor i pedagog, koji je promovirao klasičnu muzičku i sviranje klavira u Sloveniji. Ovogodišnje takmičenje je bilo osmo po redu.

Pierre je svirao jednu kompoziciju Ivana Rijavca, sonatu K333 od Wolfganga Amadeusa Mozarta i Rondo Capriccioso od Felixa Mendelssohna.

Pierre-ova profesorica u Bosni i Hercegovini je Mela Bajrambašić, profesorica Srednje muzičke škole u Sarajevu, i u Sloveniji Planinka Atić, profesorica Srednje glazbene škole u Mariboru. Pierre se ove godine namjerava takmičiti jos u Srbiji (Šabac) u martu i u Bosni i Hercegovini (Sarajevo) u maju. Pozvan je da u aprilu svira na koncertu za djecu u Royal Albert Hall-u u Velikoj Britaniji u Londonu.

Na ovom linku možete pogledati snimak na kojem Pierre svira Mozarta.