Prof. Hurić-Bećirović i Ćatić odbranile doktorske teze

Profesorica Remzija Hurić-Bećirović je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 18. oktobra 2018. godine odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom Uloga i značaj ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese u obrazovanju žena pred komisijom u sastavu: vanredni profesor dr. Ahmet Alibašić, predsjednik, vanredni profesor dr. Haris Cerić, član, doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, član, doc. dr. Asim Zubčević, član, te vanredni profesor dr. Adnan Jahić, mentor i član.

Prof. Ikbala Ćatić je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 19. novembra 2018. godine odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom Promatranje roda i rodne politike u djelima autorica islamskog porijekla (Perceptions of Gender and Gender Politics in Works by Female Authors of Islamic Background) pred tročlanom komisijom u sastavu: vanredni profesor dr. Sanja Šoštarić, predsjednik, prof. dr. Srebren Dizdar, mentor, i emeritus prof. dr. Zvonimir Radeljković, član.