Redovna provjera HACCP uslova rada i potvrda certifikata

U Prvoj bošnjačkoj gimnaziji u Sarajevu su 27.11.2018. godine izvršene posebne provjere i analize školske kuhinje Obavljen je eksterni audit s ciljem utvrđivanja ispunjenosti zahtjeva relevantnog standarda i postojećih dokumenata, te utvrđivanja ispunjenosti zahtjeva Certifikacijskog pravilnika za sisteme upravljanja. Audit je obuhvatao sljedeće aktivnosti: sastanak s direktoricom i sekretarom Gimnazije; pregled dokumentacije i zapisa HACCP studije; pregled školske kuhinje i pratećih prostorija koje se koriste za rad školske kuhinje, praćenje procesa pripreme obroka za dana kada je obavljen pregled; razgovor s kuharicama; pregled higijenskog programa i završnu verifikaciju HACCP sistema u kuhinje Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu. Tokom provjere je konstatovano da u radu kuhinje Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu nema neusklađenosti sa zahtjevima HACCP standarda, te PBG zadržava HACCP certifikat za rad školske kuhinje stečen 2016. godine.