Harun Išerić, nosilac Zlatne značke UNSA

Po završetku Osnovne škole "Mula Mustafa Bašeskija" Harun je odabrao da srednjoškolsko obrazovanje stiče u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji. Profesori ga u sjećanju nose kao vrijednog, susretljivog i požrtvovanog, kao učenika čiji su dometi i uspjesi pomjerali srednjoškolske standarde. Potom je otišao na pravne studije. Prvi i drugi ciklus studija završio je na Pravnom fakultet Univerziteta u Sarajevu. Na kraju prvog i drugog ciklusa studija bio je nagrađen najvišim priznanjem Univerziteta u Sarajevu - Zlatna značka. Od jula 2018. godine bio je zaposlen na Pravnom fakulteta u Sarajevu kao član akademskog osoblja. Bio je član Savjetodavne grupe mladih OSCE Misije u BiH (2014-2015). U 2017. godini bio je omladinski delegat Bosne i Hercegovine pri Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope. Alumnista je Fondacije Humanity in Action Bosne i Hercegovine. Tokom fakultetskog obrazovanja bio je predsjednik Evropskog udruženja studenata prava Sarajevo. Objavio je nekoliko naučnih radova i učestvovao na nekoliko naučnih skupova i u nekoliko naučnih projekata. Povodom 70 godina od osnivanja i kontinuranog rada Pravnog fakulteta u Sarajevu, dobio je zahvalnicu za doprinos razvoju, podizanju kvaliteta i ugleda Pravnog fakulteta. I danas kad njegove rezultate prepoznaju mnogi, Harun se prisjeća gimnazijskih dana i napominje: “Bez temelja koje sam dobio u Pravoj bošnjačkoj gimnaziji, nadogradnja znanja na Univerzitetu ne bi bila ovako uspješna.“