Konferencija „Izgubljeni običaji u religijskim tradicijama naroda Bosne i Hercegovine“

U subotu, 1.12.2018. godine, u organizaciji Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva "La Benevolencija" u saradnji sa Konrad Adenaur fondacijom iz Sarajeva u Jevrejskoj opštini u Sarajevu upriličena je konferencija „Izgubljeni običaji u religijskim tradicijama naroda Bosne i Hercegovine“. Konferenciji su prisustvovali i učenici Prve bošnjačke gimnazije u pratnji prof. Elmedina Musića. Bila je to prilika da se, kroz izlaganja na konferenciji i razmjenu stavova i ideja nakon nje, steknu nova znanja i upoznaju običaji religijskih tradicija naroda u Bosni i Hercegovini. Također, učenici su posjetili i sinagogu i saznali više o vjerskoj obrednoj praksi jevrejske zajednice. Konferencija je počela u 9:00 i trajala je do 16:00 sati.