Učešće na Novembarskom kampu fizike

Učenici takmičari: Fatih Žgalj i Nurdžihan Drkić (I razred), Asmir Sikira (II razred), Bakir Čorbo (III razred), Fahrudin Delić ( IV razred) su u pratnji prof. Asile Halilović učestvovali na Novembarskom kampu fizike u organizaciji Društva fizičara u FBiH i u saradnji sa Richmond Park obrazovnim ustanovama i Internacionalnim Burch Univerzitetom, koji se održavao od 24. do 26.11.2018. godine u Sarajevu. Mladi talenti iz cijele Bosne i Hercegovine već duži niz godina zajedno stiču i usavršavaju svoje znanje iz fizike na ljetnim i zimskim kampovima fizike u organizaciji Društva fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na Novembarskom kampu je učestvovalo preko 60 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine. U tri dana učesnici kampa su izučavali odabrane oblasti fizike te učili od najboljih mladih fizičara u Bosni i Hercegovini.