Posjeta Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Tokom online sedmice (19-23.11.2018. godine) učenici takmičari iz fizike: Fatih Žgalj, Nurdžihan Drkić, Bakir Čorbo, Lamija Grabus su u pratnji prof. Asile Halilović posjetili Odsjek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Prof. Halilović je uspostavila kontakt sa šeficom Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Azrom Gazibegović-Busuladžić, s ciljem ostvarivanja saradnje sa Prvom bošnjačkom gimnazijom. Ideja je bila postići akceleraciju u nastavi kroz odlazak naših učenika na fakultete UNSA-e i prisustvovanje predavanjima ili vježbama.

U toku online sedmice je u ponedjeljak i petak organizovana posjeta učenika vježbama iz Mehanike kod asistenta Dine Habibovića koje studenti slušaju u prvom semestru prve godine dodiplomskog studija. Na prvom času su imli priliku prisustvovati pripremi za test iz kinematike i dinamike, a na drugom je rađena analiza i ispravak testa te sistematizacija gradiva. Za učenike je to bilo jedinstvena prilika da osjete kako je to biti student, te su nakon posjete bili prepuni pozitivnih utisaka.