Konferencija za Cambridge škole

Na poziv organizacije Cambridge Assessment International Education direktorica Naida Hota-Muminović i koordinatorica Cambridge programa Ikbala Ćatić prisustvovale su konferenciji za Cambridge škole (Cambridge Schools Conference) održanoj u periodu 18.-19.09.2018. godine na Churchill College Cambridge u Velikoj Britaniji. Bila je to prilika za razmjenu iskustava i znanja u obrazovanju za nastavnike i voditelje škola iz različitih sredina.

Tema ovogodišnje konferencije bila je Stvaranje uvjeta za uspjeh, a predavači su se osvrnuli na izazove s kojima se škole susreću u savremenom dobu, mehanizme uspješnog savladavanja stresnih situacija, brigu o vlastitom zdravlju, postizanje osjećaja blagostanja u procesu podučavanja i učenja, te problemima inkluzije i uključivanja marginaliziranih učenika u obrazovni sistem.

Tom prilikom direktorica Hota-Muminović i koordinatorica Ćatić posjetile su i DLD koledž u Londonu, što je za rezultat imalo otvaranje mogućnosti za saradnju u vidu razvijanja programa zajednica međunarodnih škola.

U Londonu su se sastali i sa alumnistima Prve bošnjačke gimnazije: Adnanom Mehonićem, istraživačem u području fizike na Londonskom univerzitetskom koledžu, te Eminom Krnjić i Lamijom Balta, studenticama Master programa Ekonomskog fakulteta UNSA, koje borave jedan semestar na Middlesex University Business Faculty u okviru Erasmus programa.