Promocija web aplikacije "Alumni Prve bošnjačke gimnazije"

U petak, 23. marta 2018. godine u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji u Sarajevu, u rad je puštena savremena web aplikacija "Alumni Prve bošnjačke gimnazije".

Ova aplikacija omogućit će umrežavanje bivših učenika škole, njihovu saradnju i uspostavu kontakata kako međusobnih tako i sa školom.

Osim prednosti umrežavanja alumnista, ovo predstavlja i jedinstven model procjene uspješnosti odgojno-obrazovnog rada. Naime, kroz podatke koje alumnisti unesu u aplikaciju škola će dobiti povratne informacije o njihovoj prohodnosti u daljem obrazovanju, na tržištu rada, te o njihovom društvenom aktivizmu. To su najmjerodavniji parametri koji se trebaju uzeti u obzir kada je u pitanju procjena kvaliteta odgojno-obrazovnog rada.

Ovakve aplikacije mogu i društvenoj zajednici, a posebno donosiocima odluka o obrazovnim politikama, biti dobar alat, jer će obilovati mnoštvom kvantitativnih, ali i kvalitiativnih podataka.

Izradu web aplikacije u potpunosti finansira Općina Stari Grad koja je prepoznala njen razvojni potencijal u vidu podrške mladim ljudima koji pokušavaju pronaći posao ili realizirati neku ideju.

Tokom dvadeset i dvije godine odgojno-obrazovnog rada, koliko već djeluje Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu, bosanskohercegovačkom društvu je vratila preko dvije hiljade mladih ljudi koji su proces srednjeg obrazovanja prošli i završili u njoj.