Jedna od aktivnosti organizirana za Međunarodni dan žena

Maturantice matematičko-informatičkog smjera Prve bošnjačke gimnazije su u četvrtak, 08.03.2018.godine, prisustvovale Danu otvorenih vrata softverske kompanije KLIKA. Na ovaj način su Međunarodni dan žena obilježile na drugačiji način, promoviranjem pitanja važnih za žene i nastavak borbe za jednak pristup mogućnostima u poslovnom svijetu za žene u našem društvu. Ova posjeta je imala za cilj da inspiriše mlade žene da odaberu karijeru u oblasti IT-ja.
Meunarodni-dan-ena-
Meunarodni-dan-ena-