Posjeta vjerskim objektima

U cilju što boljeg savladavanja gradiva iz predmeta Kultura religija sa IGCSE Religious Studies učenici prvog razreda Međunarodne Cambridge škole su u mjesecu februaru posjetili sa profesoricom Remzijom Hurić-Bećirović vjerske objekte Rimokatoličke i Pravoslavne crkve u Sarajevu – Katedralu Srca Isusova i Staru pravoslavnu crkvu.