Profesor Kerim Sušić stekao zvanje doktora nauka

Višegodišnji naučni rad profesora filozofije i sociologije Kerima Sušića krunisan je 8. decembra 2017. odbranom doktorske disertacije na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čime je stekao akademski stupanj doktora nauka. Doktorska disertacija "Pojam sreće u filozofiji al-Farabija - Klasični izvori i utjecaji na srednji vijek" odbranjena je pred komisijom koju su činili doktori nauka Sveučilišta u Zagrebu i Univerziteta u Sarajevu i ocijenjena ocjenom summa cum laude.

Mentori na izradi doktorske disertacije su bili: prof.dr. Lino Veljak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, i prof.dr. Adnan Silajdžić, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.
Uvaženom profesoru i kolegi od srca čestitamo i želimo još mnogo uspješnih naučnih radova!