Bogatstvo je u različitosti

Konferenciji Bogatstvo je u različitosti – Manjine u Bosni i Hercegovini, koja je održana u periodu od 11. 9. do 14. 9. 2017. godine, prisustvovali su i učenici II 2 sa profesoricom Remzijom Hurić-Bećirović. Izlaganje o temi „Albanci u BiH i njihov doprinos bosanskohercegovačkoj kulturnoj tradiciji“ omogućilo je učenicima da se upoznaju s tradicijom albanskog naroda i specifičnostima njegova jezika.