CURRICULUM  A

U osnovi  CURRICULUM-a A je Nastavni plan i program za gimnazije u Kantonu Sarajevo; izvodi se na bosanskom jeziku, uz dodatnih 10% specifičnosti.

IZBORNA NASTAVA

Izborna nastava ima za cilj kvalitetnu pripremu učenika za upis na određeni fakultet. Učenici drugog razreda opredjeljuju se najkasnije do 1. maja za jedno od izbornih područja: Jezičko, Društveno, Matematičko-informatičko ili Prirodnjačko.

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa 

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa 

ZAVRŠNI ISPITI (naša specifičnost)

 • Svaki učenik je obavezan pristupiti polaganju završnih ispita na kraju prvog, drugog i trećeg razreda iz slijedećih predmeta:

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa

SAMOSTALNI PRAKTIČNI RADOVI UČENIKA

Ovaj oblik rada ima za cilj da učenike osposobi za:

 • korištenje literaturom,
 • pronalaženje i sistematizaciju prikupljenih činjenica,
 • praktičnu primjenu znanja stranih jezika,
 • rad u timu,
 • različite metode prezentacije,
 • javni nastup.

Učenici su obavezni:

 • u drugom razredu uraditi seminarski rad iz jednog predmeta u grupi od nekoliko učenika i prezentirati ga svom odjeljenju (naša specifičnost),
 • u trećem razredu učestvovati u realizaciji nekog od projekata (naša specifičnost),
 • u četvrtom razredu samostalno uraditi maturski rad i odbraniti ga u sklopu maturskog ispita.
 • U Pravilniku o praktičnim radovima učenika definisane su obaveze učenika i nastavnika, navedeni rokovi i odgovarajući obrasci

Curriculum B je nastavni plan i program koji se sastoji iz dva obavezna segmenta:

 • Curriculum C (Cambridge program na engleskom jeziku sa elementima nastavnog plana i programa za gimnaziju)
 • Reducirani Curriculum A (ostali predmeti za gimnaziju, koji nisu obuhvaćeni Curriculumom C, izučavaju se na bosanskom jeziku u smanjenom obimu)

 Napomena:

Učenik  koji   pohađa   Curriculum   B   treba  pažljivo   pročitati  sve   što   piše   o   Curriculumu  A  i  Curriculumu  C.

 

SVJEDOČANSTVA, CERTIFIKATI I DIPLOME

Svjedočanstvo Prve bošnjačke gimnazije učenici dobiju nakon svakog završenog razreda.

CIE pojedinačne certifikate i AICE diplomu mogu dobiti oni učenici koji uspješno polože eksterne završne ispite.

Diplomu Gimnazije može dobiti učenik koji uspješno položi tri AS ispita u izbornoj grupi i maturski ispit za gimnaziju. 

 

IGCSE - I i II razred 

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa

AS/A Level - IZBORNA NASTAVA - III i IV razred 

U Curriculumu B, kao i u Curriculumu A nastava se izvodi unutar unaprijed definiranih izbornih grupa kako bi se učenik što bolje pripremio za upis na fakultete u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu.

Predmeti koji se izučavaju u okviru izborne grupe izvode se kombinirano po kantonalnom i Cambridge nastavnom programu na naprednom AS/A nivou.

 

Grupa prirodnih nauka

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa

Matematičko-informatička grupa

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa

  * Učenici IV razreda koji pohađaju English Language AS level ne pohađaju Engleski jezik C1

Jezička grupa

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa

Društveno-humanistička grupa

*Gimnazija zadržava pravo izmjene Nastavnog plana i programa

PRAKTIČNI RADOVI U CURRICULUMU B 

Učenici Curriculuma B obavezni su se uključiti u neki od projekata na nivou trećeg razreda, a na nivou četvrtog razreda uraditi maturski rad u okviru maturskog ispita.

 

KORIŠTENJE UDŽBENIKA ZA CAMBRIDGE PREDMETE 

Školska biblioteka ima sve neophodne udžbenike za nastavu u Cambridge školi. Učenici lično zadužuju udžbenike u biblioteci na početku prvog i trećeg razreda. Udžbenici se koriste po dvije godine te se na kraju drugog i četvrtog razreda vraćaju u biblioteku.

Prilikom preuzimanja udžbenika učenici su dužni:

 • upisati svoje ime, prezime i datum preuzimanja u veliki pečat na korici svake knjige,
 • upisati ime, prezime i članski broj na kartici svake knjige i
 • staviti zaštitni omot na svaku knjigu. 

Učenici su odgovorni za zadužene udžbenike. U slučaju da udžbenici budu izgubljeni, učenici novčano nadoknađuju učinjenu štetu.

Prvi razed - CC (Curriculum C)

(program za djecu stranih državljana) 

U Curriculumu C se izučavaju samo predmeti na engleskom jeziku po Cambridge programu:

 • IGCSE je program na nivou I i II razreda.
 • AS/A Level je program na nivou III i IV razreda 

EKSTERNI ZAVRŠNI  ISPITI - Cambridge International Examinations

Eksterni završni ispiti se polažu u Cambridge predmetima nakon drugog, trećeg i četvrtog razreda prema pravilima i rokovima Cambridge međunarodne škole. Ocjenjivanje ispita vrši se u Velikoj Britaniji. Troškove polaganja snose učenici.

Nakon uspješno položenih eksternih završnih ispita učenici dobivaju međunarodno priznate Cambridge certifikate, a ako polože 6 predmeta i AICE diplomu. 

CERTIFIKATI I AICE DIPLOMA 

IGCSE – pojedinačni certifikat za određeni predmet - niži nivo,

International General Certificate of Secondary Education 

ICE – certifikat za grupu predmeta – niži nivo,

International Certificate of Education

AS – pojedinačni certifikat za određeni predmet – viši nivo,

Advanced Subsidiary 

A – pojedinačni certifikat za određeni predmet – napredni nivo,

Advanced 

AICE – međunarodna diploma – napredni nivo.

Advanced International Certificate od Education 

 

Curriculum C čini jezgru nastavnog programa u Curriculumu B.

 

EN

 

Curriculum C is designed for international students who are proficient in English. Curriculum C consists of Cambridge International Examinations syllabuses. The language of teaching is English: 

- IGCSE is a program at the level of grade I and II (14-16 years)

- A/AS level is a program at the level of grade III and IV (16-18 years) 

Curriculum C is the core of Curriculum B. Upon successful completion of external exams students qualify for internationally recognised certificates. AICE diploma is gained after accumulating certain number of credits. 

EXTERNAL EXAMS

Students sit final external exams in Cambridge International Examinations syllabuses after grades II, III and IV according to Cambridge rules and timetables. Assessment of exam papers is conducted in the UK. Students pay expenses of the exams.

 

INTERNATIONAL CERTIFICATES AND AICE DIPLOMA

IGCSE – International Certificate of Secondary Education is issued for one syllabus at the lower secondary level.

ICE – International Certificate of Education is a group award that requires study of subjects from five subject groups.

AS level – Advance Subsidiary is issued for one syllabus at advanced subsidiary level.

A level – Advanced is issued for one syllabus at advanced level.

AICE diploma (international diploma) – Advance International Certificate of Education is a group award for Cambridge AS and A levels. It requires candidates to reach certain standards in the study of subjects drawn from three subject groups.

Report card is a report about student's academic achievement. It is issued after each semester.